GroenGebouw Twitter
GroenGebouw e-mail

een goede bodem voor klimaatzorg


Vraag de quickscan aan

Als u onderstaand formulier invult, maken wij voor uw een korte en overzichtelijke rapportage die u op weg helpt naar een groener zorggebouw.

GroenGebouw quickscan

Dit kunt u van de quickscan verwachten:

  • Hoe ziet de bodem onder uw gebouw er uit en is die geschikt voor bodemenergie?
  • Welke juridische restricties gelden er in uw omgeving? Denk aan verontreiniging, archeologie of drinkwaterwingebieden.
  • Wat kan bodemenergie opleveren in energiebesparing en CO2 emissiereductie?
  • Wat is de terugverdientijd van een bodemenergiesysteem voor uw gebouw?
  • Hoe verhoudt uw energieverbruik zich met dat van andere zorggebouwen?

We lichten het rapport kort toe in een afspraak als u dat wilt.