GroenGebouw Twitter
GroenGebouw e-mail

een goede bodem voor klimaatzorg

 

Over ons

 

De afgelopen jaren hebben Wolf Dikken adviseurs en IF samen verschillende zorggebouwen voorzien van een bodemenergiesysteem. Omdat we merken dat de vraag naar energiebesparing vanuit de zorg groeit, hebben we een online dienst ontwikkeld: Groen Zorggebouw. Hiermee kunt u er snel en eenvoudig achter komen wat bodemenergie voor uw zorggebouw kan betekenen, hoeveel u daarvoor investeert en wanneer u het ongeveer terugverdient. Deze quickscan helpt u wellicht verder bij keuzes in het ontwerp of bij renovatie van projecten.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Stijn Verplak van IF of Gerrit Gerritsen van Wolf Dikken adviseurs.

IF technology logo

If technology
Wolf Dikken adviseurs logo

Wolf Dikken adviseurs

Velperweg 37
6824 BE Arnhem
026 353 55 55
www.iftechnology.nl

Stijn Verplak: 026 35 35 583
06 11 53 38 53

Plein 4
2291 CC Wateringen
0174 285 900
www.wolfdikken.nl

Gerrit Gerritsen: 06 53 37 32 81


info@groenzorggebouw.nl